X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårAugust2021All tid
Temperatur (C)18.9 ↑ 19.0 (12:35)
↓ 14.9 (02:50)
↑ 20.1 (16:05)
↓ 12.8 (06:00)
↑ 21.4 (2)
↓ 12.1 (3)
↑ 30.9 (Jul 3)
↓ -11.1 (Jan 30)
↑ 30.9 (2021 Jul 3)
↓ -11.1 (2021 Jan 30)
regn (mm)0 0.00.00.3369.4415.4
Luftfuktighet (%)70 ↑ 83 (00:35)
↓ 69 (11:10)
↑ 93 (06:20)
↓ 65 (17:51)
↑ 93 (4)
↓ 42 (2)
↑ 99 (Feb 22)
↓ 25 (May 29)
↑ 99 (2021 Feb 22)
↓ 25 (2021 May 29)
Duggpunkt (C)13.3 ↑ 13.5 (12:30)
↓ 10.9 (08:01)
↑ 14.2 (10:41)
↓ 10.5 (00:10)
↑ 14.2 (1)
↓ 6.1 (2)
↑ 100.0 (Apr 29)
↓ -14.0 (Feb 11)
↑ 100.0 (2021 Apr 29)
↓ -14.0 (2021 Feb 11)
Trykk (hPa)1013.8 ↑ 1014.3 (09:00)
↓ 1013.7 (00:10)
↑ 1014.0 (20:41)
↓ 1011.3 (00:51)
↑ 1014.3 (5)
↓ 993.2 (1)
↑ 1500.0 (Apr 29)
↓ 0.0 (Apr 29)
↑ 1500.0 (2021 Apr 29)
↓ 0.0 (2021 Apr 29)
Vind (m/s)0.9 4.5 (12:15)5.4 (18:50)11.7 (1)12.0 (Apr 5)12.0 (2021 Apr 5)
Vindkast (m/s)5.7 5.8 (11:50)7.7 (19:50)12.1 (1)18.0 (May 15)18.0 (2021 May 15)
Sol (w/m2)717 800 (11:10)970 (13:45)1034 (1)1097 (Jun 6)1097 (2021 Jun 6)
UV (Index)3.6 3.6 (12:30)3.9 (13:20)4.1 (1)5.4 (Jun 10)5.4 (2021 Jun 10)