X  Lukk Stasjons værhistorie
GjeldeneI dagI gårJanuar2021All tid
Temperatur (C)-1.6 ↑ -1.4 (00:10)
↓ -1.6 (00:31)
↑ -1.4 (23:51)
↓ -9.6 (00:21)
↑ 10.6 (23)
↓ -9.6 (17)
↑ 10.6 (Nov 23)
↓ -9.6 (Jan 17)
↑ 10.6 (2020 Nov 23)
↓ -9.6 (2021 Jan 17)
regn (mm)0 0.00.02.02.02.0
Luftfuktighet (%)93 ↑ 93 (00:31)
↓ 92 (00:10)
↑ 95 (21:41)
↓ 89 (11:41)
↑ 95 (10)
↓ 72 (10)
↑ 95 (Jan 10)
↓ 72 (Jan 10)
↑ 95 (2021 Jan 10)
↓ 72 (2021 Jan 10)
Duggpunkt (C)-2.5 ↑ -2.5 (00:31)
↓ -2.6 (00:10)
↑ -2.5 (23:11)
↓ -10.9 (00:21)
↑ 6.0 (23)
↓ -11.0 (6)
↑ 6.0 (Nov 23)
↓ -11.0 (Jan 6)
↑ 6.0 (2020 Nov 23)
↓ -11.0 (2021 Jan 6)
Trykk (hPa)1015.3 ↑ 1016.2 (00:10)
↓ 1015.4 (01:01)
↑ 1020.8 (10:51)
↓ 1016.1 (23:41)
↑ 1031.2 (6)
↓ 990.2 (12)
↑ 1031.2 (Jan 6)
↓ 990.2 (Jan 12)
↑ 1031.2 (2021 Jan 6)
↓ 990.2 (2021 Jan 12)
Vind (m/s)1.7 3.0 (00:10)3.9 (23:21)6.7 (10)6.7 (Jan 10)6.7 (2021 Jan 10)
Vindkast (m/s)1.3 5.4 (00:10)5.1 (23:11)11.3 (10)11.3 (Jan 10)11.3 (2021 Jan 10)
Sol (w/m2)0 0 (00:10)62 (12:41)162 (16)162 (Jan 16)162 (2021 Jan 16)
UV (Index)0.0 0.0 (00:10)0.0 (00:11)0.0 (23)0.0 (Nov 23)0.0 (2020 Nov 23)