X  Lukk Luftkvalitet sensoren vår

period particle concentration AQI classification       
current pm_2p5 0.4348 ug/m3 1.8 God luftkvalitet
     
current pm_10 1.1304 ug/m3 1.0 God luftkvalitet
     

_1_hour pm_2p5 0.0432 ug/m3 0.2 God luftkvalitet
     
_1_hour pm_10 0.1375 ug/m3 0.1 God luftkvalitet
     

_3_hour pm_2p5 0.0467 ug/m3 0.2 God luftkvalitet
     
_3_hour pm_10 0.1625 ug/m3 0.2 God luftkvalitet
     

_24_hour pm_2p5 0.6715 ug/m3 2.8 God luftkvalitet
     
_24_hour pm_10 1.0338 ug/m3 1.0 God luftkvalitet
     

     

classification AQI pm10 pm2.5 The health effects should be based on 24 hours average values only.
God luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko.
Moderat luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvaliteten er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at allmennheten blir berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt.
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
 More information:  EPA  Air Quality Index     Davis sensor  Sensor data captured at: 17-10-2021 06:10  Temperatur: 7.2°C Luftfuktighet: 58% Duggpunkt: -0.6°C