X  Lukk Vår Davis sensor

periode partikel konsentrasjon AQI klassifikasjon       
nåværende pm2.5 1.8 ug/m3 7.5 God luftkvalitet
     
nåværende pm10 2.1286 ug/m3 2.0 God luftkvalitet
     

1 time pm2.5 1.8541 ug/m3 7.7 God luftkvalitet
     
1 time pm10 2.3735 ug/m3 2.2 God luftkvalitet
     

3 timer pm2.5 1.1253 ug/m3 4.7 God luftkvalitet
     
3 timer pm10 1.4343 ug/m3 1.3 God luftkvalitet
     

24 timer pm2.5 14.8274 ug/m3 56.0 Moderat luftkvalitet  
    
24 timer pm10 16.7676 ug/m3 15.5 God luftkvalitet
     

     

klassifikasjon AQI pm10 pm2.5 Helseeffektene bør bare være basert på 24-timers gjennomsnittsverdier.
God luftkvalitet 0-50 < 54 μg/m3 < 12 μg/m3 Luftkvaliteten anses å være tilfredsstillende, og luftforurensning utgjør liten eller ingen risiko
Moderat luftkvalitet 50-100 < 154 μg/m3 < 35.4 μg/m3 Luftkvalitet er akseptabel; for noen forurensende stoffer kan det imidlertid være et moderat helseproblem for et veldig lite antall mennesker som er uvanlig følsomme for luftforurensning.
Usunt for noen 100-150 < 254 μg/m3 < 55.4 μg/m3 Medlemmer av sensitive grupper kan oppleve helseeffekter. Det er ikke sannsynlig at publikum vil bli berørt.
Usunn luftkvalitet 150-200 < 354 μg/m3 < 150.4 μg/m3 Alle kan begynne å oppleve helseeffekter; medlemmer av sensitive grupper kan oppleve mer alvorlige helseeffekter.
Veldig usunn luftkvalitet 200-300 < 424 μg/m3 < 250.4 μg/m3 Helsevarsler om krisesituasjoner. Det er mer sannsynlig at hele befolkningen blir berørt
Farlig luftkvalitet > 300 > 424 μg/m3 > 250.4 μg/m3 Helsevarsel: alle kan oppleve mer alvorlige helseeffekter
 Mer informasjon:  EPA  Luftkvalitetsindeks     Davis sensor  Sensordata fanget kl: 24-01-2022 11:00  Temperatur: 4.4°C Luftfuktighet: 81.9% Duggpunkt: 1.6°C